FRAMTIDENS LEDARSKAPSUTMANINGAR I FORDONSBRANSCHEN

Ämnen:

employer brandingFramtidenutbildningtalent management

Anders Parment, docent Stockholms Universitet

"GENERELLT ÄR BILFÖRETAG I SVERIGE OCH MÅNGA ANDRA LÄNDER LÅGT RANKADE I UNDERSÖKNINGAR AV VAR MAN VILL ARBETA".

Det är egentligen bara i Tyskland som bilföretag – och då särskilt Audi, BMW och Porsche, följt av Volkswagen och Mercedes – ses som mycket attraktiva arbetsgivare hos flera yrkesgrupper. Det konstaterar Anders Parment, docent vid Stockholms Universitet, som en del i sin analys av vad han ser som de största utmaningarna när det gäller framtidens ledarskap i fordonsbranschen. Vidare konstaterar han att brist på omvärldskoll också är ett problem. I många fall förstår varken ledare eller medarbetare vilken enorm kraft det finns i urbanisering, politiska förändringar, digitalisering och andra förändringar i omvärlden. 

- Efter många seminarier med bilföretag har jag insett att detta är en mycket viktig fråga. I många fall vet kunderna mer om hur branschen förändras än vad de som arbetar i branschen vet. Det får inte sluta som med taxibilarna i London, som strejkar medan Uber vinner mark, säger Anders.

IMAGEPROBLEM

För att identifiera och därefter kunna behålla de medarbetare som potentiellt är framtidensledare gäller det för företagen att ha ett proaktivt förhållningssätt till sina medarbetare. Och här kan man se ett imageproblem och ett reellt problem. Det minskade intresset för bilar och bilden av bilar som miljöbovar går inte hand i hand med unga individers strävan efter hållbarhet, samhällsnytta och att ”göra skillnad”. Det reella problemet handlar om att bilföretag de facto har mindre att erbjuda än företag i en del andra branscher. Att jobba hos en återförsäljare är ett jobb som är i otakt med hur framför allt unga vill lägga upp sina liv. Kunderna kommer in ungefär mellan fyra och fem på eftermiddagen när medarbetarna vill gå hem, och generalagenter har ofta kontor i mer eller mindre trista kontorshotell eller förorter, långt från stadskärnans puls.

- Till en viss del har det hänt mycket på dessa områden, men imagemässigt är bilen kanske mer sammankopplad med en individ som är mindre intresserad av miljön än någon som verkar för ett bättre samhälle. Man kan naturligtvis ha synpunkter på unga individers attityd och inställning till var och hur de arbetar. Men här gäller egentligen samma sak som med omvärldsanalysen: att drömma sig tillbaka till en tid när kunder, och medarbetare, var glada för det vi gjorde och inte hade, eller åtminstone inte yppade, några synpunkter, fungerar inte längre. Med en sådan inställning kommer de nya aktörerna snabbt att vinna mark, säger Anders.


VÄGEN IN I FRAMTIDEN

För ledningsgrupper är det viktigt att ha omvärldskoll. Att ha det innebär att vara tränad i att följa vad som händer och utifrån det göra affärsmässiga bedömningar. Det gäller att ta hjälp av sina medarbetare och att leda dem på ett sätt som innebär att det är högt i tak och att varje medarbetare ses som en resurs med kunskap, omvärldsinformation och kundrelationer. 

- De som lyckas i framtiden kommer att vara bra på att förstå och hantera utvecklingen, och de kommer inte att se den nya generationens medarbetare som hopplösa och bortskämda, utan som vägen in i framtiden eftersom att det är de som har koll på omvärlden och relationer till morgondagens kunder, konstaterar Anders. 

skriv en kommentar

1 Kommentar

Skriv en kommentar
  1. Thanos | okt 10, 2018
    Such the great blog here i must be like it so have to look the all remote desktop windows 10 home  device setting here that the launch by the windows class room and get the best service forever.

    Skriv en kommentar

    Ämnen:

    employer brandingFramtidenutbildningtalent management