VAD BETYDER TALENT MANAGEMENT, LEARNING MANAGEMENT OCH HUMAN RESOURCES MANAGEMENT?

Ämnen:

employer brandinglearning managementtalent management

talent-management1

SÅ FÅR DU KOLL PÅ DINA SYSTEM! 

 
Idag pratas det mycket om HR Management, Talent Management, Employer Branding och Learning Management. Det finns en uppsjö av begrepp och system som ska klara av olika uppgifter. Men vad betyder egentligen begreppen? Låt oss för ett ögonblick försöka klargöra de viktigaste en aning. 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

Ett Human Resources Management System (HRMS) handlar främst om personaladministration, löner och tidsplanering. HRMS-system handlar också om att lagra och analysera information om företagets medarbetare – men på en mer grundläggande nivå än till exempel ett Talent Management System. 

TALENT MANAGEMENT SYSTEM

Ett Talent management-system (TMS) är en programvara som handlar om precis som det låter – att utveckla medarbetarnas talang. Ett TMS brukar ofta bestå av fyra olika delar: rekrytering; verksamhetsstyrning; utbildning och utveckling. Allt för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare (Employer Brand). Syftet med ett TMS är helt enkelt att förbättra processer för rekrytering, utveckling och behålla personer med rätt kompetens och lämplighet för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Ett Learning Management System (LMS) är en programvara som fokuserar på kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Det består oftast av delar som administration, dokumentation, uppföljning, rapportering och leverans av elektroniska kurser (även kalla e-learning) eller traditionella utbildningar. Både inom universitetsvärlden och företagsvärlden används olika LMS för att hantera studenter och medarbetare för att automatisera utbildningsadministrationen och som en plattform att leverera till exempel e-learnings. 


talent-management3

SÅ FÅR DU DITT SYSTEM ATT FUNGERA!

 
På Training Partner har vi arbetat i många olika system, som alla syftar till att på något sätt utveckla och effektivisera företagens humankapital. Det vi kan se är att de allra flesta företag tycker att systemen är bra och behövs – men nästan alla har stora utmaningar med att få dem att fungera ordentligt. Att implementera ett system och få det att fungera framgångsrikt beror på många olika saker. Allt ifrån teknikfrågor till att det krävs en projektledare som stöttar och leder.  

Den viktigaste delen av lyckas med ett nytt system är såklart att en VD eller ägare har fokus och förstår att företagets viktigaste resurs är medarbetarna. Att det är i rekryteringen av nya och framför allt i utvecklingen av de befintliga medarbetarna som spelet med konkurrenterna kommer att avgöras.talent-management2

6 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR NI MISSLYCKAS MED ERT LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

 

1. NI HAR MÅNGA ELLER INGA MÅL ALLS

Vad ska du använda systemet till? Vill du att ett fåtal personer ska kunna använda det för att boka in personal på utbildning eller vill att alla på hela företaget ska bli helt självgående i systemet? Se till att ha ETT tydligt mål på EXAKT det som är syftet med systemet. Genom att ha detta kan man arbeta mer agilt och snabbt och lättare undvika dyra sidospår som inte leder er till målet.  

2. NI LÄGGER FÖR LITE ENERGI PÅ ATT VERKLIGEN LÄRA ER SYSTEMET

När det gäller implementeringen av system av den här kalibern så är det trial and error som gäller. Gör om gör rätt – repetera 1000 gånger. I de allra flesta system finns en uppsjö av olika funktioner och här gäller det att vara nyfiken och ha tålamod, och framför allt våga ta ut svängarna under testperioden. Här är det viktigt att på riktigt försöka ta reda på alla möjliga vägar för att göra systemet så optimalt som möjligt när ni väl kör skarpt. Tänkt på att en generell bilköpare endast använder 30 procent av alla funktionerna i bilen – på grund av att de helt enkelt inte vet att de andra funktionerna existerar. För att använda en produkt på ett optimalt sätt måste man först känna till funktionerna innan man kan utnyttja de på rätt sätt. 

3. INGEN ELLER FLERA PERSONER ÄGER PROJEKTET

Oklara ansvarsområden har sänkt större projekt än implementeringen av ett Management-system. Bara så att du vet. Om ingen har tid att äga projektet - skjut projektet på framtiden eller prioritera om dina arbetsuppgifter. 

4. CHEFEN SER INTE PROJEKTET SOM TILLRÄCKLIGT VIKTIGT

Som chef måste du vara intresserad av människor - inte av att peka med hela handen. Om du som chef inte tycker att ett system som ska hjälpa er att ta nästa steg i utvecklingen är värt att läggas högst upp i dagordningen – tänk om. Den här typen av projekt måste ha ett starkt stöd hela vägen upp i företaget – annars dör det. Garanterat. 

5. NI VET BÄST SJÄLVA

Ingen är fullkomlig. Detta faktum gäller förmodligen även de som sitter med i processen att upphandla och implementera ett nytt system. Är ni det minsta osäkra – våga be om hjälp utifrån. Kanske från ett annat företag som har gjort resan ni ska göra eller någon leverantör som kan hjälpa er. Att ha modet att våga fråga om hjälp kan många gånger vara skillnaden mellan att lyckas och misslyckas. 

6. NI TROR ATT SYSTEMET ÄR ETT SJÄLVSPELANDE PIANO

Det riktiga arbetet ligger EFTER att implementeringen av systemet är genomförd. Det är då man måste sätta rutiner och se till att ständigt fylla systemet med ny information och att kontinuerligt fortsätta att utveckla systemet steg för steg. Har ni inte tid? Ta hjälp externt.  

skriv en kommentar

2 Kommentarer

Skriv en kommentar
 1. Francesca Molly | okt 23, 2018
  To wind up the best site for task benefit, we investigate every possibility and simply after total examination of a candidate do we finish our scholars with <a href="https://www.assignmentdone.co.uk">https://www.assignmentdone.co.uk</a> the goal that you can have errands written down to flawlessness.
 2. Thanos | okt 11, 2018
  There are the great article here i must be like it so visit here outlook sync settings windows 10 and access the all windows function to save internet update and windows version.

  Skriv en kommentar

  Ämnen:

  employer brandinglearning managementtalent management