VI SÖKER FLER TALANGER TILL VÅRA TEAM!

Ämnen:

TeknikutbildareAffärsutvecklareProjektledarerekrytering

Nya-talanger

VAR MED OCH UTVECKLA FORDONSBRANSCHEN!


Vi på Training Partner hjälper företag i fordonsbranschen att accelerera sin kompetens. Med andra ord: vår uppgift är att göra våra kunders medarbetare till stjärnor. Nu söker vi fler talanger som kan hjälpa våra kunder att bli ännu bättre! 


projektledare


PROJEKTLEDARE


Som Projektledare på Training Partner har du en koordinerande och samordnande roll där grunden läggs till ett kreativt samarbete mellan projektets alla parter. Du ansvarar för att varje uppdrag/avtal följer givna ramar och mål, detta genom att utforma och följa upp tidsplaner, riskanalyser, lägga upp planer för kontroll av projektdelar samt löpande genomföra ekonomiuppföljningar. Ytterligare exempel på arbetsuppgifter är att genomföra kundkartläggningar samt administration i form av sammanställningar, utvärderingar och kundpresentationer. Det är även ditt ansvar att stötta, samordna och driva projekt teamet framåt. Detta gör du genom ett engagerande och motiverande ledarskap där laget alltid sätts före jaget.
Sök jobbet som projektledare!


Affärsutvecklare


AFFÄRSUTVECKLARE


Våra specialister inom Business Development hjälper företag och dess ledning med rådgivning, åtgärd och implementering av nya processer och rutiner. Du arbetar självständigt eller i team beroende på uppdragens omfattning. Fokus i din roll kommer att vara att hjälpa våra kunder att utveckla sina affärer. Tjänsten kommer att innebära relationskapande arbete gentemot befintliga samarbetspartners samt att inleda samarbeten med nya. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen är att genomföra grundliga analyser av arbetsprocesser, ta fram kundunika strategier och koncept, föreslå relevanta utbildningar för våra kunder etc.
Sök jobbet som affärsutvecklare!


teknikutbildare


TEKNIKUTBILDARE


Din uppgift som teknikutbildare hos oss på Training Partner, är att se till att de tekniker vi utbildar är rätt rustade för den verklighet som de möter varje dag. Ditt arbete innebär att du ska anpassa utbildningar för att de ska matcha respektive varumärke och deltagare så bra som möjligt för att sedan genomföra utbildningsinsatser mot våra olika partners inom fordonsbranschen.
Sök jobbet som teknikutbildare!

skriv en kommentar

1 Kommentar

Skriv en kommentar
  1. Akki12 | dec 14, 2018
    You are not conform the use of the function on demand there are person are help this website add custom ringtone in windows 10 if you are like the working of the website to share the link of the website because there are more person are need the help of the window10 and you are require the help of the website to enjoy the work.

    Skriv en kommentar

    Ämnen:

    TeknikutbildareAffärsutvecklareProjektledarerekrytering