SÅ KOMMER DRIVELAB STOCKHOLM ATT SE UT 2017 (BILDPSEL)

Ämnen:

Drivelab BIGDrivelab StockholmFramtiden

DRIVELAB EXPANDERAR - MED NY STADSDEL 


Området expanderar nu kraftigt. Det senaste nyheten är DRIVELAB BIG - en utbildningsplats, showroom och demoanläggning för riktigt STORA fordon. 

Ladda ner som pdf här!


drivelab-stockholm_training-partner_9


EN NY STADSDEL SER DAGENS LJUS


DRIVELAB växer vidare genom en helt ny stadsdel som öppnar på östra sidan om mo- torvägen tillsammans med Test Track 1 och 2. Under 2016 bygger Arlandastad en ny avfart norrut på E4.an och i och med det så introducerar de den nya stadsdelen. Första projektet som de genomför är beläget i kvarteret närmast testbanorna i stadsdelens norra del och fokus här blir stora fordon - DRIVELAB BIG.


drivelab-stockholm_training-partner_7

STORA FORDON KRÄVER STORA LOKALER


DRIVELAB BIG är ett koncept och en mötesplats som fokuserar på riktigt stora fordon. Forskning, utveckling, utbildning och marknad är konceptets huvudområden. Konceptet kring stora fordon ger en storskalig byggnad som är väl anpassad till platsen vilken domineras av motorvägens stora skala och närheten till flygplatsen. 

drivelab-stockholm_training-partner_6


STORSKALIG BYGGNAD FÖR UTBILDNING OCH DEMO

 
Stora fönster och exponeringsytor vänder sig mot motorvägen och huskroppen omsluter en inre, mer skyddad gård mot kvarterets insida där uppställning och utställning av fordon sker. På tomtens norra del finns ytterligare plats för utställning av fordon och där med god synlighet från motorvägen. 

drivelab-stockholm_training-partner_5

15.000 KVADRATMETER


Byggnaden blir drygt 15 000 kvadratmeter i ett våningsplan med entresol och tomten är drygt 40 000 kvadratmeter med väl tilltagna uppställnings- och utställningsytor runt själva byggnaden. 

drivelab-stockholm_training-partner_4

FLEXIBLA LÖSNINGAR - SKRÄDDARSYTT FÖR VARJE FÖRETAG 

 
Byggnaden byggs i en eller flera etapper och är tänkt att bli ett flexibelt skal kring de verksamheter som etablerar sig här. Byggnadens rejält tilltagna mått – djup, bredd och höjd möjliggör plats för stora arbetsfordon som lastbilar och bussar. På drygt halva ytan finns det möjlighet att lägga in ett entresolplan för kontor, mötesrum och annan lättare utställningsverksamhet. Storleken på lokalerna anpassas efter önskemål och antalet hyresgäster kan vara allt från 2 till 12 stycken. Varje hyresgäst väljer själv vad den egna lokalen skall ha för beskaffenhet och egenskaper. Inom anläggningen undersöks möjligheten till gemensamma funktioner såsom tvätthall med mera. 

drivelab-stockholm_training-partner_8


GENERÖSA GLASPARTIER

 
Tomten är i stora delar hårdgjord och delas in i olika tydliga delar – utställnings- och testytor samt personal- och besöksparkering. Överblickbarheten när man befinner sig i området och möter byggnaden blir god. Generösa glaspartier mot motorvägen såväl som mot innergården erbjuder god exponering. Fasaderna kläs i mörka skivmaterial mot motorvägen och med ett metallfärgat tak. Även fasaderna mot gårdens insida blir metallfärgade. Möjligheten till skyltning och exponering blir bra och läget vid motorvägen kommer att nyttjas effektivt.


drivelab-stockholm_training-partner_2


DRIVELAB BIG I SIFFROR

 
Uthyrbar area:  Cirka 16 500 kvm.
Varav entréplan:  Cirka 11 000 kvm.
Varav entresolplan:  Cirka 5 500 kvm.
Tomtarea: Cirka 40 000 kvm.
Lokalstorlekar:  Från 850 kvm. till 12 000 kvm.
Antal hyresgäster:  2-12 st.
Plats:  Airport City, Stockholm.
Färdigställande:  2017.
Byggherre: Arlandastad Holding.

skriv en kommentar

1 Kommentar

Skriv en kommentar
  1. Akki12 | nov 19, 2018
    When you are you are alone in the house and you are thinks how to screenshot on windows 8 a creative thinks to join this website this is the best of the your creative mind more user are join the enjoy and you are now on the website.

    Skriv en kommentar

    Ämnen:

    Drivelab BIGDrivelab StockholmFramtiden