1

ATT UTVECKLA SJÄLVLEDARSKAP - EN KONKURRENSFÖRDEL FÖR ORGANISATIONER

Individer med ett högre utvecklat självledarskap blir proaktiva självledare som söker vägar att få organisationen att blomstra. Att lyckas få individer att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva ger ett ökat självförtroende som ökar autonomin, prestationen och engagemang vilket har ett stort värde inte bara för organisationen utan även för individen själv.

Ämnen:

MindsetSelf-LeadershipSjälvledarskapBlanchardLedarskapTraining Partner